Systemisk psykoterapi

Terapiform för förbättrade relationer och kommunikation

Kontakta mig

Identifiera och förändra destruktiva beteendemönster med systemisk psykoterapi

Systemisk psykoterapi är en form av psykoterapi som utgår ifrån att problem och lösningar skapas och upprätthålls av de relationer vi har och de sociala sammanhang vi ingår i. Hur vi mår och fungerar beror på våra erfarenheter, villkor och upplevelser av samspelet med omgivningen, både i det förflutna och i nuet.

Systemisk psykoterapi riktar sig till individer, par, familjer och grupper och arbetet sker i process där man gemensamt utforskar problem och resurser.  Terapeuten arbetar tillsammans med en eller flera parter för att identifiera  och förändra destruktiva beteendemönster och kommunikationsproblem.

Det kan röra sig om allt från personlig vägledning på några samtal till en kontakt under längre tid. Arbetet anpassas för att möta olika behov och är effektiv eftersom den riktar sig mot hela systemet.

Behandlingen syftar till att förändra beteendemönster, hitta nya lösningar, utveckla relationer och därmed finna framkomliga vägar för att för att kunna gå vidare.

Kontakta mig | boka tid

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling