Stress

Förebygg eller minska negativ stress

Kontakta mig

Behandlingsmetod för minskad stress som leder till återvunnen hälsa och en bättre tillvaro

Negativ stress handlar om varaktiga påfrestningar som vi inte har rimliga förutsättningar att klara av. Vi är skapta för att hantera kortvariga påfrestningar men när det blir svårhanterligt och långvarigt ökar risken för ohälsa.
Orsakerna varierar men det man ofta tänker på är för mycket att göra, för höga krav, för högt tempo, för lite vila, olösta konflikter, relationsproblem, listan kan göras lång.

Långa tider av djup otillfredsställelse med sig själv och sin plats i tillvaron påverkar känslan av sammanhang och mening som i sin tur påverkar identitet och självkänsla.

Att ta itu med negativ stress är ett arbete som bygger på vars och ens individuella styrkor och sårbarheter. Man behöver kort sagt bli bättre på att skydda sig mot påfrestningar.

Tillsammans jobbar vi med en vetenskapligt säkerställd metod för att stödja förändringar i din personliga vardag som leder till återvunnen hälsa och en bättre tillvaro.

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling