Krissamtal och sorgebehandling

Individuellt anpassat stöd vid svåra livshändelser

Kontakta mig

Individuellt anpassat stöd vid svåra livshändelser

När vi drabbas av svåra livshändelser kan det vara till stor hjälp att söka stöd genom krissamtal och sorgebearbetning. Oavsett om det handlar om en personlig förlust eller annan livsförändring kan dessa samtal hjälpa till att hantera och komma vidare.

Antalet samtal och hur ofta de behövs bestäms utifrån varje persons individuella behov och kan vara avgörande för att kunna återhämta sig på ett hälsosamt sätt. Med en erfaren samtalspartner får du stöd och hjälp under en svår period i livet. Du får stöd i att hantera din situation och att komma vidare på ett hälsosamt sätt.

Kontakta mig | boka tid

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling