Samtalsbehandling

Effektiv behandlingsmetod för ökat välbefinnande

Kontakta mig

När du känner oro, ångest, depression, svår stress eller utmattning

Samtalsbehandling är en form av behandling där personer som söker stöd eller hjälp kan prata med en terapeut. Det kan vara ett enskilt möte eller en längre serie av möten, vanligtvis en gång i veckan men behovet kan variera. Syftet är att hantera upplevda svårigheter som exempelvis ångest, oro, depression eller utmattning. Svårigheter som många upplever någon gång i livet.

Samtalsbehandling kan vara psykoterapeutiskt och innebära olika metoder och inriktningar, utförda av legitimerade eller icke-legitimerade psykoterapeuter under handledning av behöriga handledare.

Samtalsbehandling är en effektiv behandlingsform för dig som vill förbättra ditt välmående och få tillgång till  alternativa strategier för att hantera svårigheter i livet och hitta lösningar på problem.

Få stöd och hjälp genom samtalsbehandling. Prata med mig om ångest, oro, depression, stress eller utmattning för bättre välmående.

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

BOKA TID