Psykodynamisk terapi, PDT

Behandlingsmetod för ökad självinsikt och problemhantering

Kontakta mig

Utforskning av tidigare erfarenheter och dess påverkan på nuvarande beteenden och relationer

Psykodynamisk terapi, PDT, är en terapiform som bygger på insikten om hur tidigare erfarenheter, ofta barndomserfarenheter, påverkar en person idag. Tillsammans med en terapeut kan man utforska dessa samband för att uppnå bättre självinsikt och öka förmågan att självständigt lösa problem i framtiden.

Psykodynamisk terapi (PDT) är en lämplig behandlingsmetod  i krissituationer, vid stress- och utmattning, oro och ångest, depressioner, problem på arbetet, personlighetsstörningar och kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre och hantera dina utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Även välfungerande personer  som vill satsa på personlig utveckling kan ha glädje av denna terapiform.

Samarbetsrelationen mellan klienten och terapeuten har en central roll och arbetet kan ske i form av en kris-, korttids- eller långsiktig psykoterapeutisk kontakt. Syftet är att få insikt i hur tidigare erfarenheter påverkar en i nuet och öka sin förmåga att själv lösa sina problem i framtiden. Att öka sin  livskvalité antingen via symtomlindring eller en mer grundläggande psykologisk förändring.

Kontakta mig | boka tid

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling