Kognitiv beteendeterapi, KBT

Effektiv behandlingsmetod för ökat välbefinnande

Kontakta mig

KBT – identifikation och förändring av negativa tankemönster

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en effektiv behandlingsmetod för en rad olika psykiska problem inklusive oro och ångest, depression, utmattning, posttraumatiskt stressyndrom och fobier och kan hjälpa människor att hantera och övervinna sina svårigheter. Terapiformen utgår ifrån att tankar, känslor och handlingar har en stor påverkan på en persons välbefinnande.

Genom samarbete med en terapeut kan man identifiera hur dessa faktorer påverkar måendet och arbeta med att förändra tankar, vanor och beteenden utifrån en uttalad realistisk målsättning kring vad man vill uppnå. Syftet är att hitta alternativa strategier för ett bättre mående framåt.

Prova nya strategier för att bättre kunna hantera din vardag och dina relationer med Kognitiv beteendeterapi, (KBT) den effektiva behandlingen för ökat välbefinnande.

Kontakta mig | boka tid

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling