Välkommen till Samtalsbyrån!

Många drabbas någon gång i livet av olika typer av ångest, oro, depression, eller svår stress.
Detta kan vara arbetsrelaterat oavsett bransch, eller kopplat till privatlivet.
Då kan det vara till hjälp att tala med en utomstående om inte närstående, vänner eller annat nätverk räcker till.

Vi vänder oss i första hand till vuxna, 18 år och uppåt.
Tillgänglighet genom personliga- och digitala möten och vid behov via telefon och mail.

Även inom organisationer/arbetsgrupper kan det uppstå situationer/problem, där en konsult kan tillföra andra perspektiv och lösningsförslag.

Kontakta någon av oss för mer information och prisuppgift.

Om du under psykoterapin behöver samtidig läkarkontakt, läkemedel eller sjukskrivning, måste du söka hjälp på annan mottagning för detta.

Åsa Swan

Legitimerad sjuksköterska/Grundutbildning i psykoterapi, /Verksamhetsutvecklare

Har drygt 40 års erfarenhet som anställd inom Region Västernorrland och Sundsvalls Kommun varav flera år som chef.

– samtalsbehandling till enskilda/par/familj
– handledning individuellt eller i grupp
– chefsstöd
– konsultation
– verksamhetsutveckling

Kontaktuppgifter:
asa@samtalsbyran.se
070-543 12 13

Ulla Danielsson

Socionom/Legitimerad Psykoterapeut, Handledare och lärare i psykoterapi.

Har drygt 40 års erfarenhet som anställd inom Region Västernorrland, varav flera år som chef.

– samtalsbehandling till enskilda/par/familj
– handledning individuell eller i grupp
– utbildningsterapi
– chefsstöd
– konsultation

Kontaktuppgifter: 
ulla@samtalsbyran.se
073-035 46 48

Säkerhet

Verksamheten är patientförsäkrad, samt uppfyller Socialstyrelsens krav på patientsäkerhetsberättelse och ledningssystem.
Alla personuppgifter behandlads i enlighet med GDPR.
Psykoterapi bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen, samt offentlighets- och sekretesslagen.