Här får du hjälp

När du känner ångest, oro, depression eller svår stress

Kontakta mig

När du har behov av handledning, stöd i chefs/ledarroll eller stöd i verksamhets-utveckling

Många människor drabbas någon gång i livet av olika former av ångest, oro, depression eller svår stress, oavsett om det är relaterat till arbete eller privatliv. Ibland kan det vara svårt att hitta stöd från närstående, vänner eller annat nätverk, och det kan då vara till hjälp att prata med en utomstående.

Inom organisationer och arbetsgrupper kan det också uppstå situationer eller problem som kräver andra perspektiv och lösningar. I sådana fall kan en konsult vara till hjälp.

Jag erbjuder tillgänglighet till privatpersoner och företag genom personliga möten, digitala möten samt via telefon och e-post vid behov.

Välkommen till Samtalsbyrån!

Åsa Swan
Legitimerad sjuksköterska/Grundutbildning
i psykoterapi, /Verksamhetsutvecklare

Läs mer om samtalsbehandling

Tjänster

Samtalsbehandling

Behandlingsform för ökat välmående och metoder för att hantera utmaningar och hitta lösningar på problem

Läs mer

Stressbehandling

Behandlingsmetodik för att komma till rätta med upplevda svårigheter. Professionell terapeut med särskild utbildning.

Läs mer

Krissamtal och sorgebehandling

Individuellt anpassat stöd vid svåra livshändelser.

Läs mer

Handledning

Vikten av reflektion, lärande och förebyggande av negativ stress för att upprätthålla hög professionalitet.

Läs mer

Chefsstöd

Hantera utmaningar och utveckla ledarskapsförmågan genom extern coachning och samtal

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Skräddarsydda lösningar med utgångspunkt i uppdrag, sammanhang och historia för en effektiv organisation.

Läs mer
Konsultation - Samtalsbyrån i Sundsvall, Åsa Swan

Konsultation

Klargör problemen och gå vidare. När man behöver diskutera en utmaning eller en fundering, privat eller i arbetslivet.

Läs mer

Psykoterapi

Individuellt anpassat samtalsstöd för att komma till rätta med upplevda svårigheter för ökat välmående.

Läs mer

Samtalsbehandling

Effektiv behandlingsmetod för ökat välbefinnande

Samtalsbehandling är en effektiv behandlingsform för dig som vill förbättra ditt välmående och få metoder för att hantera utmaningar och hitta lösningar på problem.

Kontakta mig | Boka tid

”Tack vare samtalen med Åsa lever jag ett mycket bättre liv idag. Jag fick stöd i att se och använda mina egna resurser i en större förändring som var nödvändig för mig. Fick ett respektfullt och engagerat bemötande, kände mig sedd och lyssnad till, men blev också utmanad, en kombination som ledde mig vidare”.

Läs mer om samtalsbehandling