Psykoterapi

Individuellt anpassat stöd vid upplevda svårigheter

Kontakta mig

Psykoterapi – individuellt anpassat stöd vid upplevda svårigheter

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlings-metoder som är grundade på psykologisk vetenskap. En av de mest kända är psykoterapi som innebär samtal med en professionell terapeut med särskild utbildning i syfte att komma till rätta med upplevda svårigheter.
Psykoterapi kan vara till stor hjälp till exempel vid ångest, oro, depression eller svårigheter i relationer.

Hur ofta och hur länge man träffas anpassas till de behov du som individ har. Oavsett orsak så är behandlingen ett stöd för fördjupad insikt och ökat välmående.

Kontakta mig | Boka tid

Ett förutsättningslöst samtal kan vara första steget till ett ökat välmående. Kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid.

Läs mer om samtalsbehandling