Om Åsa Swan

Min grundsyn är att det är viktigt att anlägga ett vidare perspektiv när man ska lösa problem och bekymmer privat och i arbetslivet. Som människor lever vi i ett sammanhang och ett helhetsperspektiv ger tillgång till nya handlingsalternativ och lösningar.

Jag har min grund i psykodynamisk inriktning men har vidareutbildat mig både inom kognitiva arbetssätt och i systemtänkande. Teorikunskaper inom olika inriktningar ger mig goda förutsättningar att anpassa arbetsmetoden till behovet hos personen eller gruppen som söker stöd.

2008 startade jag mitt företag, Samtalsbyrån, men redan 1994 efter utbildning i krisintervention, började jag arbeta ideellt med krissamtal och sorgebearbetning. Efter genomgången grundutbildning i psykoterapi, (St. Lukasstiftelsen, år 2000) har jag arbetat med samtalsbehandling för individer/par/familjer, handledning, stöd vid stressrelaterad utmattning, krissamtal/sorgebearbetning och konsultationer, parallellt med uppdrag i offentlig verksamhet.

Utbildning

1980 Sjuksköterska, Vårdskolan Sundsvall
1986 Distriktssköterska, Vårdhögskolan Sundsvall
1989 Vårdetik och människosyn, Vårdhögskolan Sundsvall
1994 Krisintervention, S:t Lukasstiftelsen Sundsvall/Uppsala
1995 Förskrivningsrätt Vårdhögskolan Sundsvall
2000 Grundläggande utbildning i psykoterapi, S:t Lukas stiftelsen, Stockholm
2001 Socialrätt, kommunal förvaltning, ekonomi och arbetsrätt, Mitthögskolan Sundsvall
2004 Orienterande utbildning i psykoterapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Stockholm
2005 Gruppledare Cognitive Relational Group, Empatica Stockholm
2006 Processledarutbildning, Sandahl Partner Stockholm
2008 Projektledarutbildning, Idéforum Sundsvall
2009 Kognitiv Coaching, Empatica Stockholm

Mitt uppdrag i offentlig verksamhet har under drygt två decennier varit att driva och stödja förändringsprocesser på individ-grupp och organisationsnivå med fokus på ledning och styrning och med systemtänkande som teoretisk utgångspunkt. Arbetet har inneburit planering, genomförande och uppföljning av förändringsprocesser  parallellt med handledning och stöd till medarbetare och ledning i hela ”styrkedjan”.

Jag har jobbat som chef i olika perioder, både för kärnverksamhet i vård och omsorg och nu senast för verksamhetsstöd. Jag startade mitt yrkesverksamma bana som sjuksköterska i sluten vård och senare distriktssköterska i primärvård.

Uppdragen i offentlig verksamhet och arbetet med samtalsbehandling på Samtalsbyrån har kompletterat varandra väl och gett mig god erfarenhet av ledarskap och förändringsprocesser både på individ, grupp- och organisationsnivå.

Mer än 25 års arbete med individer och grupper i förändring har lärt mig att ett framgångsrikt och gott arbete bygger på respektfullt bemötande, delaktighet och helhetsperspektiv. Men att den viktigaste förutsättningen är att relationen mellan den som söker stöd/hjälp och den som ska stödja fungerar.

Min drivkraft ligger i att genom samtal stödja människor att hitta sina egna resurser

Kontakta mig!