Om Ulla Danielsson

Min inställning att människor lever i ett sammanhang och att vi behöver se till helheten för att få till stånd ett förtroendefullt möte, grundlades tidigt. I det privata livet har familjen haft stor betydelse. I yrkeslivet föredrar jag att tänka i breda banor, dvs att bekymmer/problem inte endast finns inom en individ, utan sammanhanget omkring går inte att bortse ifrån.

Jag är från börjad skolad inom den psykodynamiska traditionen, men har efterhand breddat mig inom det kognitiva arbetssättet för att till sist landa i det systemiska perspektivet där jag har möjlighet att införliva alla mina tidigare kunskaper. Min käpphäst är och förblir att det är viktigt att ha en teori som grund, men det går inte att fastna i en specifik metod, utan metoden måste anpassas till den person/familj/arbetsgrupp som söker mitt stöd.

From den första arbetsdagen 1977 som nybakad socionom, fram till nutid har erfarenheter och vidareutbildningar gjort att jag haft möjlighet att arbeta med min grundsyn som utgångspunkt, oavsett vilka roller jag haft.

Jag började som sjukhuskurator 1977, till att börja med inom den somatiska vården, och därefter inom den psykiatriska vården där jag stannade. I rollen som enhetschef from 2004–2019, fick jag vara med om att utveckla verksamheter på ett övergripande plan, och samtidigt behålla visst patientarbete/handledning och coachning, vilket passade mig bra. Efter chefskapet har jag arbetat länsövergripande som psykoterapeut och handledare. Jag har även tagit emot personal individuellt eller i grupp efter inträffade incidenter. Coachning av chefer har också ingått i mina arbetsuppgifter. 

Tidigt i yrkeskarriären arbetade jag tillsammans med Åsa Swan inom region Västernorrland. Våra vägar korsades igen hösten 2020, då hon bjöd in mig till samarbete i sin samtalsbyrå. Tidigare samarbetspartner hade bestämt sig för pensionering. Vi fann att vi brinner för ungefär samma saker, där ett förtroendefullt möte med klienter står i fokus” Vi kompletterar varandra, och har därmed tillsammans en stor bredd i erfarenhet och kunskap.

Utbildning

1978 Socionom, Umeå Universitet
1993 Psykosocialt behandlingsarbete, Umeå Universitet
2003 Grundläggande psykoterapiutbildning, steg1, Umeå Universitet
2015 Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, Umeå Universitet
2018 Handledare och lärare i psykoterapi, SAPU Stockholm